Våra uppdrag och ärenden

Vi utför hundratals olika tjänster på uppdrag av förvaltningar och bolag. Här kan du se hela vår ärendelista.

Exakt vilka ärende som hanteras av kontaktcenter regleras i avtal mellan förvaltningen och kontaktcenter. Nya uppdrag har kommit längs vägen och befintliga uppdrag har blivit större. Många uppdrag började som ett informationsärende men med ett ökat förtroende från förvaltningarna har kommunvägledare fått ökat behörighet och kan handlägga i större utsträckning. Detta gör att förvaltningarna kan fokusera på sina kärnuppgifter som var syftet från början.

Fyrfältstabellen kontaktcenters-uppdragstyper visar de typer av uppdrag som kontaktcenter har.

Uppdragen kan brytas ner i ärenden, på en högre detaljnivå: kontaktcenter-arendelista-hc-1