Specialiserad rådgivning

Helsingborg kontaktcenter har mer än kommunvägledning åt invånarna, här finns sedan starten ett antal specialiserade rådgivartjänster.

Redan på utredningsstadiet bestämdes det att kontaktcenter skulle bli mer än en plats för professionell kommunvägledning. Dit skulle också stadens rådgivartjänster knytas. I dag är sju fasta sådana tjänster verksamma vid kontaktcenter. Rådgivarna arbetar både genom telefon och fysiska besök, som invånaren bokar tid till. De bedriver också mycket utåtriktad verksamhet och arbetar ständigt för att hitta synergieffekter med varandra och övriga kontaktcenter.

 • Budget- och skuldrådgivning
 • Konsumentrådgivning
 • Energi- och klimatrådgivning
 • EU-information
 • Volontärcenter
 • Seniorrådgivare
 • Rådgivare för personer med funktionsnedsättning

Den centrala etableringen och knytningen till kontaktcenter har visat sig bära på ett antal fördelar.

 • Samordningsvinster i att rådgivarna sitter nära varandra – de hittar varandra och jobbar tillsammans över ”gränserna”.
 • Rådgivarfunktionerna lyfts och blir kända genom att finnas på kontaktcenter.
 • Tillgängligheten och servicen ökar genom samarbete med kommunvägledarna.
 • Det är lätt för invånarna att hitta rådgivarfunktionerna, en eller flera, då de är knutna till stadens centrala ingång.