Årsrapport 2020

Möjliggörare i skugga

Nej, jag tänker inte inleda med ”det har varit ett annorlunda år” eller något i den vägen. Det har alla andra redan gjort. 2020 var ett bra år för oss att verkligen få testa vår förmåga. Att leda en kommunal verksamhet är förstås aldrig helt lätt, men under ett år med ständig press av en pandemi blir det värre. Och mer utmanande.

Man kan säga att kontaktcenter har sett hela pandemin (hoppas det) i ansiktet. Orolig personal, vilsna kunder, svåra och snabba beslut – kort sagt – vi har varit del av ett land i gungning. Men vi har klarat det och klarat det bra. Vi har lyckats bibehålla vår servicenivå på samma höga nivå som under normaldrift. Vi har lyckats få medarbetare att bidra och visa sina bästa sidor. Vi har möjliggjort. Och vi har lyckats med att hålla de värsta vågorna i styr när det blåst som mest. Om det redan har blåst som mest. Jag är stolt och glad över allt bra kontaktcenter levererat trots speciella omständigheter.

Ta nu del själv av våra öden och äventyr och läs kontaktcenters årsrapport.

Jenny Ejlertsson, kontaktcenterchef