Bland byalag och föreningar

Kontaktcenters turné, ”KC rullar ut”, riktades under 2017 främst mot områden bortom tätorten.

Under 2015 fick kontaktcenter ett uppdrag av kommunfullmäktige, att besöka och visa upp sin verksamhet i områden bortom tätorten. Det första turnéåret, 2016, inriktades på socioekonomiskt svagare områden, såsom Söder, Planteringen och Drottninghög. Under det senaste året valde kontaktcenter att lägga kraften i områden med större geografiskt avstånd till centralorten.

– Inledningsvis bjöd vi in representanter från samtliga byalag till kontaktcenter under två informationskvällar. De som valde att besöka oss fick en orientering i våra tjänster i allmänhet och sådana som kan vara särskilt intressanta för boende utanför tätorten, berättar kontaktcenterchef Jenny Ejlertsson.

Under mötet sonderades intresset för riktade besök från kontaktcenter ute hos byalagen. En del tackade ja.

– Byalagen har mycket på sina agendor men ett antal givande träffar blev det. Vi har naturligtvis endast besökt byalag som uttryckligen velat träffa oss, säger turnéledare Martin Arkel.

Under året blev det besök till byalagen i Rydebäck, Ödåkra, Laröd samt Södra Luggude Hembygdsförening i Mörarp.

– Många av frågorna vi mötte var lokalt färgade, man undrade om möjligheter till förbättringar i den lokala trafik- och stadsmiljön. Ett byalag undrade om möjligheter till stöd för att öppna en fritidsgård och där har vi kunnat bistå med kontakt för ett EU-projekt av modell Leader. Vi har försökt möta upp alla frågor vi fått, säger Martin.

Utöver byalagsträffarna har kontaktcenter även i år medverkat på Seniormässan och Bomässan, men också representerat på Företagardagarna samt besökt invandrarnas paraplyförening Invasam på deras årsmöte.

– Det må vara pensionärer eller företagare som vi är ute och träffar, våra tjänster är så många, både på djupet och bredden, att det alltid blir intresse oavsett sammanhang. Därför vill vi i turnén gå ut brett, säger Jenny.

Av detta skäl var kontaktcenter också med i egen monter under Cityföreningens julmarknad, där många nyfikna helsingborgare kom fram.

Under Hx stod kontaktcenter även i år för den centrala informationen om stadsfesten och fick gott betyg för sin insats av arrangören.

Tre personer i tomteluva.

Granit Mulaj, Martin Arkel och Mathilda Lindqvist från Helsingborg kontaktcenter under julmarknaden.