Digital filial på Centralstationen

På Helsingborgs centralstation finns sedan i maj en digital kiosk med information från kontaktcenter och turistverksamheten. Där passerar 40 000 människor varje dygn.

I kiosken, som kallas Allt om Helsingborg, kan besökaren söka på mängder av information om Helsingborg. Informationen kommer dels från stadens turismenhet och från kontaktcenter.

– Det är en sorts kommunal Google-tjänst kan man säga. Var kan jag låna en flytväst? Hur får jag eller min anhörige ett trygghetslarm? Vad visas på Dunkers kulturhus? Var kan jag grilla? Här finns en växande variation med informationer som vi tror är användbara för besökare och helsingborgare, säger Martin Arkel.

Designen har enkelhet som ideal. Det ska vara lättillgängligt och gå fort att söka. Centret medger också att budskap läggs upp på stora digitala skärmar.

– Där försöker vi lägga ut sådant som är aktuellt för säsongen. Vi kör också med olika teman då vi koncenterar budskapen på till exempel kultur, sommar, hälsa och vinter, säger Martin.

Sannolikt är centret det enda i sitt slag i Sverige. I oktober 2017 var den nominerad till förstapriset som årets e-tjänst på E-förvaltningsmässan.

Se film om centret